otobus okul tasiti yazisi standartlari yonetmeligi vektorel

OKUL TAŞITI YÖNETMELİĞİ

01.09.2015 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre okul taşıtı sürücülerinin 26 yaşından gün almış olmak E sınıfı ehliyetler için 5 yıllık B sınıfı ehliyetler için 7 yıllık şartı aranmaktadır, ayrıca şoförlerden psikoteknik raporu belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir…

OKUL TAŞITI ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR
1-   Görüntülü kamera sistemi olmalıdır, kameralar ön tarafı, arka tarafı ve sağ yan tarafları göstermelidir. Kullanılan kameralar CE belgeli olmalıdır..
2-   Arkada yuvarlak 30 cm genişliğinde ve “DUR” yazısını yüksekliği 150 mm olmalıdır. Kapı açıldığında dur yazısı yanmalıdır.
3-   Okul taşıtı araçlarda öğrencilerin yetişeceği tüm camlar  kilitli olmalıdır.
4- Okul Taşıtı servis araçlarında her öğrenci için en az bir emniyet kemeri bulundurulmalıdır, emniyet kemeri tip onaylı ve en az iki noktalı otomatik olmalıdır.
5-   Okul Taşıtına dönüştürülen araçların arka kısmına “OKUL TAŞITI” yazısı yapıştırılmalıdır. Bu yazı uygun renk ve ebatta olmalıdır.  Okul taşıtı yazısı boyutları Minibüs araçlarda yükseklik 832 mm genişlik 1040 mm olmalıdır, Otobüslerde ise yükseklik 1000 mm genişlik 1250 mm olmalıdır.
6-   Okul taşıtı araçlarda taşınan her çocuk 50 kg olarak hesaplanmalıdır, Normal şahıslarda 71 kg olarak hesaplanmalı ve aracın içinde kaç öğrenci ve kişi sayısı ayrı ayrı belirtilmelidir.
7-   Araçlarda geri vites lambaları  ile birlikte çalışacak sesli ikaz sistemi bulundurulmalıdır. (geri vites düdüğü)
8-  Acil çıkış noktaları floresan malzeme ile işaretli olmalıdır.
9-   Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılmalıdır, kapılarda aynı zamanda kapı sensörü olmalıdır, acil durumlarda kapı dışarıdan da açılmalıdır. 

10. Okul servisi araçlarında kapı açıldığında dur levhası yanmalı ve 4 dörtlü yanıp sönmelidir…
otobus okul tasiti yazisi standartlari yonetmeligi vektorelotobus okul tasiti yazisi standartlari yonetmeligi vektorel
 >> OKUL TAŞITI Vektorel Çizimi İndirmek İçin Tıklayın <<
 
OKUL SERVİS ARAÇLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

1- Okul servis araçları, MARTOY hükümlerinin yanı sıra 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ve aşağıda açıklanan teknik hususlara uyacak biçimde imal/tadil edilir.

 

2- M kategorisi araçlarda, M1 kategorisi hariç olmak üzere, belirtilen muafiyet ve diğer hususlar dikkate alınarak 2001/85/AT Yönetmeliği şartlarını sağlayan araçlar okul servis aracı olarak imal/tadil edilir. Okul servis araçlarının M2 veya M3 kategorisi olması durumunda, ancak Sınıf B, Sınıf III ve ayakta yolcu taşınmaması şartıyla Sınıf II olmasına müsaade edilir.

 

3- M1 kategorisi araçta en fazla sürücü hariç 8 kişi taşınabilir ve çocuklar için Ek XII madde 4.2 ve madde 4.8’de belirtilen hükümler uygulanmaz. M1 kategorisi araçların güç kumandalı kapılarında 2001/85/AT Yönetmeliğinin Ek I’inin Madde 7.6.5 şartları ile ayrıca, aşağıdaki diğer şartlar da aranır.

 

4- Okul servis araçlarında aranan ilave şartlar:

4.1- Koltuk, koltuk bağlantıları ve emniyet kemerleri bakımından araçlar Ek VII 1.15, 1.19 ve 1.31 hükümlerine uygun olmalıdır. Öğrenciler boyları ve ağırlıklarına uygun emniyet kemerleri (ayarlı) veya diğer bağlantı sistemleri ile bağlanmalıdır.

 4.2- Okul araçlarında taşınan çocuklar için ağırlık (el bagajı dâhil) 50 Kg alınabilir. Bu durumda, araçlar için ayrıca normal yolcu sayısı hesaplanır ve 2001/85/AT Yönetmeliğine uygun şekilde hem normal yolcu adedi, hem de öğrenci adedi etiketlendirilerek araç içerisinde gösterilir.

4.3- Servis kapısı şoför tarafından kumanda edilmelidir. Çocukların yetkisiz kullanımını önlemek için acil kumandalar korunmalıdır.

4.4- Dörtlü ikaz sistemi bulunmalı ve yolcu iniş binişlerinde çalıştırılmalıdır. Bu amaçla devre dışı bırakılabilir otomatik bir sistem kullanılabilir.

 4.5- Her öğrenci için bir oturma yeri bulunmalıdır.

                4.6- (Değişik:RG-26/6/2012-28335) Eğer doğrudan görmek yeterli değilse, kapılardan iniş ve binişi hem içeriden hem de dışarıdan gösterecek optik cihazlar bulunmalıdır. İmalatçının belirttiği oturma pozisyonundaki sürücü tarafından aracın iç ve dış alanı gözlenebilmelidir. Bu şart, aşağıdaki (a) ve (b) bentlerinin her ikisinin birden karşılanması durumunda yerine getirilmiş sayılır ve uygunluğu yetkili teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilir.

a) ECE R46 teknik düzenlemesine uygun görüş alanları hariç, aracın en arkasındaki alan görüş sistemleri ve sesli ikaz teçhizatı (Şekil 1 ve Şekil 2’deki duruma benzer) ile izlenebilmelidir.

b) Aracın ön tarafında sürücünün bulunduğu seviyenin altında kalan alanları görüş sistemleri veya sesli ikaz teçhizatı (Şekil 1 ve Şekil 2’deki duruma benzer) ile izlenebilmelidir.

c) Kapı çerçevesi, tavan direkleri, destekler vb. gibi aracın yapısıyla ilgili unsurlardan doğan görüş engelleri dikkate alınmaz.

22/02/2011 Tamimine göre
1. Okul Servis Aracı Tadilatı
2. Proje raporu
3. Münferit Araç Uygunluk Belgesi (AİTM Ek V/A3)
4. Araca ait, tescile esas belge veya tescil belgesinin aslı yada bu belgelerin noter tasdikli sureti. (Sıfır araçlarda orijinal uygunluk belgesi görülecek)
5. Proje hesap özetleri (A,B,C formları)
6. M1 kategorisi araçların güç kumandalı kapılarında 2001/85/AT Yönetmeliğinin Ek I‟inin Madde 7.6.5 şartları aranır.
7. Koltuk, koltuk bağlantıları ve emniyet kemerleri bakımından araçlar Ek VII 1.15, 1.19 ve 1.31 hükümlerine uygun olmalıdır. Öğrenciler boyları ve ağırlıklarına uygun emniyet kemerleri (ayarlı) veya diğer bağlantı sistemleri ile bağlanmalıdır.
8. Koltuk mukavemeti (74/408/AT) Tadilattan etkilendi mi? Hayır ( ) Evet ( )
9. Emniyet kemeri bağlantıları (76/115/AT) Tadilattan etkilendi mi? Hayır ( ) Evet ( )
10. Emniyet kemerleri (77/541/AT) Tadilattan etkilendi mi? Hayır ( ) Evet ( )
11. Okul araçlarında taşınan çocuklar için ağırlık (el bagajı dâhil) 50 Kg alınabilir. Bu durumda, araçlar için ayrıca normal yolcu sayısı hesaplanır ve 2001/85/AT Yönetmeliğine uygun şekilde, hem normal yolcu adedi, hem de öğrenci adedi etiketlendirilerek araç içerisinde gösterilir.
12. Ek XII madde 4.6‟ya uygunluğu yetkili teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir.
13. Motorlu araçların Dolaylı görüş cihazları (2005/27/AT ile değişik 2003/97/AT)
14. Araçta geri vites lambaları ile birlikte çalışacak sesli ikaz sistemi bulunmalıdır. Sonradan takılan cihazlar Radyo Parazitleri (elektromanyetik uyumluluk) 72/245/AT son seviyesi veya ECE-R10 son seviyesine uygun olduğu teknik servis raporu ile tevsik edilmeli veya 24.10.2007 tarih ve 26680 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)‟ne göre CE işareti taşımalıdır.
15. Acil çıkışlar flüoresan malzeme ile işaret edilmelidir.
16. Yük dağılım ve koltuk yerleşimi
17. Temel Araç Üreticisi Uygunluk Belgesi
18. Tadilatçı Firma Yetkilisi İmza Sirküleri
19. Mühendis Yetki Belgesi
20. Mühendis SMM Belgesi
21. Mühendis İmza Sirküleri
22. Ücret Dekontu
23. NOTLAR:
a) Tadilattan dolayı tip onayı düşen sistemler için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek VII‟deki ilgili maddelerdebelirtilen şartlar aranır.
b) M kategorisi araçlarda, M1 kategorisi hariç olmak üzere, belirtilen muafiyet ve diğer hususlar dikkatealınarak 2001/85/AT Yönetmeliği şartlarını sağlayan araçlar okul servis aracı olarak imal/tadil edilir.
c) 13.02.2009 tarihinden önce imal edilmiş M2 ve M3 kategorisi Sınıf B, Sınıf III ve ayakta yolcu taşınmayan Sınıf II araçlar ve 74/408/AT, 76/115/AT, 77/541/AT ve 2001/85/AT yönetmeliğine göre Tip Onayları mevcut 13.02.2010 tarihinden sonra imal edilmiş, M2 ve M3 kategorisi Sınıf B, Sınıf III ve ayakta yolcu taşınmayan Sınıf II araçlar okul taşıtı yapılır.
————————
4.16. Okul servis aracı tadilatı
4.16.1. Okul servis araçları ile ilgili hususlar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek XII‟de verilmiştir. Bu araçların tadilatı anılan ekin hükümlerine göre yapılır.
4.16.2. Tadilattan dolayı tip onayı düşen sistemler için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek VII‟deki ilgili maddelerde belirtilen şartlar aranır.
4.16.3. Tadilatın Araç Tip Onayı belgesinde verilen bilgileri değiştirmesi durumunda ilgili maddenin kapsadığı sistem onayı için tekrar onay alınmalı veya tadilat sonrası ortaya çıkan ürünün ilgili sistem yönetmeliğini karşıladığı teknik servis raporuyla tevsik edilmelidir. Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları hususunda yürürlükte olan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen araç yaşı sınırlaması aranır. Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.(Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin Madde 4 (f) bendi)
4.16.4. 13.02.2009 tarihinden önce imal edilmiş M2 ve M3 kategorisi Sınıf B, Sınıf III ve ayakta yolcu taşınmayan Sınıf II araçlar ve 74/408/AT, 76/115/AT, 77/541/AT ve 2001/85/AT yönetmeliğine göre Tip Onayları mevcut 13.02.2009 tarihinden sonra imal edilmiş, M2 ve M3 kategorisi Sınıf B, Sınıf III ve ayakta yolcu taşınmayan Sınıf II araçlar için yönetmeliğin Ek XII‟sinin hükümlerinin uygunluğu, araçlar üzerinde Enstitü kadrolu personeli olan araç proje uzman veya uzmanları tarafından ekteki(Ek-4) teknik muayene formu kullanılarak aranır. Her bir araç için Araç Tip Onay Müdürlüğü‟nün AİTM Uygunluk Rapor Ücretinin yarısı alınır.
Tescil edilmiş veya edilmemiş N kategorisi araçların okul taşıtına tadilatında:
a) Okul Taşıtları Yönetmeliği Şartları
b) ABS Fren,
c) Ek VII-1.15, 1.19 ve 1.31 ve 2001/85/AT şartları,
d) AĠTM Yönetmeliği ilgili diğer maddeleri aranacaktır.
Okul Taşıtından M2-M3 Kategorisine Dönüştürülen Araçlarda:
- Ek VII-Madde 1.50‟ nin Kararlılık ve Devrilme Dayanımı Hususları Hariç Diğer Şartları
Aranacaktır.
- N kategorisinden okul taşıtına dönüştürülen araçlar ancak N kategorisine dönüştürülebilir.
13/02/2009 tarihinden sonra Okul taşıtı olarak üretilen araçların M2-M3 kategorisi araçlara
dönüştürülmesinde 2001/85/AT Yönetmeliği şartları aranacaktır ve bu şartları sağladığı
teknik servis tarafından tevsik edilecektir.


DOSYALAR :

T.C. Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik için Tıklayın.
Okul taşıtı TSE Teknik Muayene Formu
Ek-3 Okul Servis Aracı Bakım Ve Onarım Takip Formu (Word Belgesi)
Ek-4 Okul Servis Aracı Özel İzin Belgesi (Word Belgesi)
OKUL TAŞITI Vektorel Çizimi İndirmek İçin Tıklayın