Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan 

“(1) (Değişik:RG-28/3/2016-29667) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak ve nakil yapılacak eczanelerin isimleri, eczanenin açılacağı ilçe içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olamaz.

(2) (Değişik:RG-28/3/2016-29667) Eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.

(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz.” hükümleri doğrultusunda eczane levha standartları Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenerek tarafımıza sunulmuş ve tarafımızca yapılan değerlendirmede söz konusu standartlar uygun bulunmuştur.

Bu doğrultuda Eczane Levha Standartları Kılavuzu 09/09/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup ekte yer almaktadır.

Önemle duyurulur.

eczane ışıklı tabela levha pano kurumsal standartları yönetmelik çizimi

eczane ışıklı tabela levha pano kurumsal standartları yönetmelik teknik çizimleri

Yeni yönetmeliğe uygun eczane tabelalarınızın en uygun fiyatlarla Türkiye Geneli; tasarım, üretim ve montajı için bizimle irtibata geçebilirsiniz.