Totem Proje – Statik hesap

Totem yapıları, reklam endüstrisinin önemli argümanlarından biridir. Açık hava reklamcılığında, yol üstündeki, yaya ve araç trafiğindeki hedef kitleye ulaşmanın prestijli yoludur.

Totem reklam panoları, büyüklüklüleri ve yükseklikleri dolayısı ile kendi içerisinde muazzam büyüklükte statik gerilmeler oluştur. Öyle ki  rüzgârlı bir günde, bir reklam panosu üzerinde oluşan kuvvetler 30 tonluk 6 tırı yerinden hareket ettirebilecek güçtedir.

Totem yapıları ülkemizde, çoğunlukla boru taşıyıcılı, kasetler şeklinde yapılmakta olup, az miktarda uzay kafes kuleler şeklinde imal edilmektedir

Totem Mühendislik hesapları:

Totem mühendislik hesapları Sap2000 hesap programı ile yapılır. Yapı statiği alanında en iyi program olan Sap 2000 programı, totem ve reklam panolarının;

  • 3 boyutlu analizlerini,
  • Sonlu elamanlar metodu ile
  • 2. Derece analizlerine kadar yapabilir.

Totem Hesabı

Sap2000 de yapılan hesaplar neticesinde oluşan gerilmelere göre, temel hesabı, Ankraj, boru taşıyıcı, kaset, bağlantı ve flanşlar dizayn edilir ve işverenin isteğine göre statik çizimleri, imalat resimleri, statik hesap raporları hazırlanır.

Temel hesabı:
Temel betonarmesi hesabı ve çizimlerini içerir

Ankraj hesabı:
Totem direğinin temele bağlantı noktasının hesap ve çizimlerini içerir

Totem direği ( Borusu) hesabı:
Totem direğinin hesap ve çizimlerini içerir

Kaset:
Reklam panosu, çelik sisteminin hesap ve çizimlerini içerir

Bağlantı ve Flanşlar:
Kaset ve direk arasındaki bağlantıların hesap ve çizimleridir

Mühendislik hesabı yapılmamış totemler büyük tehlike oluşturuyor.
Totemler üzerine etki eden birçok yük vardır. Bu yükler içerisinde rüzgâr en büyük iç gerilmeleri oluşturan kuvvettir. Şartname dışı üretilen direkler, rüzgâr da yıkılarak can ve mal kaybına neden olur.

Sigorta firmaları projesiz totemleri sigortalamıyor

Günümüzde sigorta firmaları, iş yeri sigortası yaparken totem ve reklam panolarının, İMO kayıtlı İnşaat Mühendisince yapılmış ve imzalanmış projeleri şart koşmaktadır. Aksi halde ana mülke, totemin yıkılma riski yüzenden, yüksek primlerle sigortalayarak, totemi kapsan dışı bırakıyor.